1 / 3
2 / 3
3 / 3

--Přesměrujte se na palirnaboskovice.cz--

Navštivte náš e-shop!

Líhová desinfekce

LÍH 80% je vhodná alkoholová směs pro dezinfekci rukou.Pro tuto směs je v sočasné době použitý líh kvasný bezvodý !!!!!!! Účinné látky: Etanol 80% ES:200-578-6 50% Glycerin 13 g. 35% Peroxid vodíku 2 ml. Aroma malina 1 ml. V současné době nemohu tento výrobek popsat, že je pro dezinfekci rukou a pokožky, protože neprošel zápisem na ministerstvu zdravotnictví a musí se doložit test účinnosti, že líh ničí viry a bakterie i když je to všeobecně známe, ale vše se vyřizuje!!!!!!! Během příštího týdne dojde ke změně složení výrobku a to že bude použít líh pro kosmetickou výrobu, tento líh je pouze na zvláštní povolení Celní Správy, povolení je už vydané. Následné složení v 1 l výrobku, který bude pod názvem STERILLKA : Líh kvasný rafinovaný bezvodý 80% Isopropanol 100 ml – požívá se ve zdravotnictví jako dezinfekce 35% Peroxid vodíku 2 ml – používá se ve zdravotnictví jako dezinfekce 50% Glycerin 13g - pro hebké a vláčné ruce Aroma maliny 1 ml – pro krásnou vůni Vašich rukou Potr. Barvivo – TO aby Vás to nenapadlo pít!!!!!!!!!!!!!!! Další produkt bude STERILLKA pro dezinfekci roušky, ale to vše až během příštího týdne.

Výroba kvasu


Příprava kvasu ze švestek

Králem ovocných destilátů je u nás slivovice. K její výrobě jsou nejvhodnější dobře vyzrálé a zdravé plody švestek.

Příprava kvasu ze třešní a višní

Králem ovocných destilátů je u nás slivovice. K její výrobě jsou nejvhodnější dobře vyzrálé a zdravé plody švestek.

Kvas z jablek a hrušek

Pro tento druh destilátu jsou vhodné plody s vyšším obsahem cukru a výraznou vůní.

Kvas z meruněk a broskví

Plody před kvašením rozdrtíme, ale pecky necháme vcelku. Jejich aroma by totiž v hotovém destilátu překrývalo přirozenou chuť ...


Pálení

Přivezený kvas se přečerpá do předehřívací nádoby, kde dojde k předehřátí vodou z chladiče. Předehřátý kvas se přepustí do vařáku, kde se zahřívá na teplotu 95°C plynovým otopem. Vzniklé destilační páry proudí do nerezového aparátu, rektifikační kolony, jejichž část je výplňová, deflegmátor má uvnitř měděný trubkový svazek, katalyzátor má měděnou výplň. Protože může být požadována menší dělicí schopnost rektifikační části, je doplněna možnosti přepouštět zpětný tok o jedno, případně dvě patra kolony bypasem zpětného toku. Pára vstupuje z vařáku do kolony z boku dvěma trubkami a otvorem v boku kolony. Obchází šikmé odlučovací přepážky a dostává se ke spodnímu patru rektifikačního nástavce. Na koloně probublává postupně vrstvou kapaliny na jednotlivých patrech výplní, nad posledním funkčním patrem odchází do deflegmátoru a nástavce s katalyzátorem a proplachovým zařízením. V deflegmátoru dochází k prvnímu zchlazení lihových par. Pára zkondenzovaná v deflegmátoru vytváří zpětný tok, který se zachycuje na rozdělovací přepážce mezi kolonou a deflegmátorem, odkud je zpětný tok veden na třetí, druhé, případně první patro kolony. V horním nástavci kolony proudí lihové páry katalyzátorem sloužící k dočištění destilátu a odstranění především karcinogenních ethylkarbanátů a kyanidů. Pro dokonalou regulaci destilačního procesu je kolona vybavena snímačem tlakového spádu, mezivařákem a hlavou kolony, který slouží k regulaci přívodu tepla do varného kotle, tedy k regulaci výkonu hořáků. Tato regulace zabezpečuje celé zařízení proti přetopení a k vedení dokonalé destilace.

✆ Tel.: 516 452 280 | ✉ E-mail: palirna@atlas.cz | ulice Chrudichromská 2283, Boskovice 680 01 | okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko